Jaarverslag
select English

Jaarverslag 2018

Doelstelling , beleid en strategie
Ook het afgelopen jaar zijn we steeds op zoek geweest naar zaken die met de primaire doelstelling te maken hebben.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar besloten vaker projectmatig te gaan werken, hierdoor hebben we de vaste vergoedingen aan bepaalde projecten moeten afbouwen.

Governance, organisatie en beheersing
Het complete bestuur is het afgelopen jaar vier maal volledig bij elkaar geweest.
Als ook de commissie voor P.R. (mailings, advertentie,) is verschillende keren bijeen geweest, en hebben elkaar ook via de mail regelmatig geïnformeerd.
Ook zijn via de contactpersonen in Israël de verschillende projecten bezocht, om te zien wat er met de giften is gedaan.

Fondsenwerving
Het afgelopen jaar is er drie maal een mailing verstuurd, met als adresdrager een acceptgiro.

Algemeen
Het bestuur is in het afgelopen jaar niet veranderd.
Het blijft noodzakelijk om dit aan te vullen.                                           

Het RSIN nummer van de Stichting is: 8160.56.213


Financiële resultaten
De accountant heeft de administratie gecontroleerd en een Samenstellingsverklaring afgegeven.

Als u op het jaarverslag klikt kunt u het inzien.

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2018

 

Toekomstinformatie
We bieden vooral hulp in de gebieden waar deze meer dan noodzakelijk is, en er zo efficiënt mogelijk met de donaties wordt omgegaan.
De ingezamelde gelden beschikbaar te stellen aan instellingen of instituten binnen de doelstelling van de Stichting.

Communicatie
Het streven van het bestuur is om transparant te zijn. Onder andere om op de website en de mailings informatie te geven over lopende projecten, als ook over de projecten die recent zijn afgerond.
Het doel is en blijft om de donateurs te laten zien dat middelen goed worden ingezet
Het bestuur kiest er bewust voor dat namen en adressen van bestuursleden bekend zijn bij de achterban, waardoor zij altijd kunnen worden aangesproken op het beleid.