Presentaties
select English
tafel
 
swol

De V.V.I. heeft de gelegenheid tot het geven van presentaties.

Eén en ander wordt ondersteund door film- en fotomateriaal,
Er is uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen, hoe we het gestelde doel bereiken.

Voor nadere informatie en opgave: Mrs. M. de Graaf-Hogendijk, Katwijk Tel: 071-4012392, E-mail

Dit is een presentatie over hoe de stichting werkt.