Projecten
select English

Onze hulp in Israël:


Het Reuth;   Tel Aviv 

Is overkoepelend orgaan van verschillende zieken-en verzorgingstehuizen.
We geven een bijdragen bij de aanschaf van materialen om de verzorging te verlichten en verbeteren.

Yad Sarah;  Jeruzalem

Een organisatie die helpt (ziekenhuis) patiënten thuis te ondersteunen. Het is een belangrijke vrijwilligerorganisatie in Israel. Zij voorziet in een breed spectrum van gratis of zeer weinig kostende voorzieningen voor gehandicapten, ernstig-of chronisch zieken en hun families. Yad Sarah telt 105 afdelingen verspreid door heel Israel. Er zijn ongeveer 6000 vrijwilligers aangesloten bij Ayd Sarah. In 2005 werd Yad Sarah zelfs geaccepteerd als officieel adviserende organisatie en kreeg de status ECOSOC als advies voor de Verenigde Naties voor hun manier van werken. De meest voor de handliggende oplossing is om mensen, we hebben het hier om ouderen en gehandicapten onder te brengen in tehuizen dit kost veel geld. Maar te gelijkertijd wordt het individu afgesneden van zijn familie en vertrouwde omgeving. Dat beinvloed de levenskracht enorm. Wij proberen met het uitlenenvan vaak hoogwaardige aperatuur dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en hopen op deze manier dat het leven geen strijd wordt om te overleven. Of het nu technologische hulp hulp betreft of het bieden van menselijke warmte het is toegankelijk voor iedereen.  De vrijwilligers zijn het fundament onder de organisatie. De laatste jaren, door de internationale erkenning die het kreeg, komen veel vertegenwoordigers over heel de wereld kijken naar het concept zoals we dat doen. De uitleen betreft vooral: medische en revalidatie apperatuur, uitleen en installatie van alarm apparatuur, rechtshulp ouderen, etc.                                 
Alyn Kinderziekenhuis; Jeruzalem:

Efficiënte hulpmiddelen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen ongeacht hun nationaliteit.

Het Barzilai Ziekenhuis; Ashkelon 

Vangt de slachtoffers op van de raketaanvallen op Sederot en omgeving. Wij hebben voor noodhulp een bedrag kunnen overmaken.


Beth Juliana; Herzliya, (Nederlands Ouderenhuis).             

Vanaf 1978 financiële ondersteuning van een Israelische verpleegkundige. 

Recent in 2013 een bedrag overgemaakt voor onderhoud en vernieuwing van apparatuur. Zie hier over bij mededelingen de nieuwe folder 2.
Apparatuur op aanvraag.

Beth Halpern Home; Ashkelon.                 

Vanaf 1990 bijdrage in salaris van ziekenverzorgende.
Apparatuur op aanvraag.

Western Galilee Hospital; Naharya.                       

Vanaf 1981 bijdrage voor opleiding en bijscholing Israelische verpleegkundigen. Alsook in 2013 zal er een bedrag worden overgemaakt voor de modernisering van een bepaalde Kraamafdeling.
zie de folder 2013 nr:2.
Apparatuur op aanvraag.

Verzorgingshuis Beth Joles.  In Haifa

Welkom in Beth Joles

Op deze website willen wij u graag met ons huis bekend maken. Beth Joles is een bejaardentehuis dat meer dan 50 jaar geleden opgericht werd door de IOH (Irgoen Olei Holland)– de Israëlische Nederlandse emigranten vereniging en de Joles stichting in Haarlem.

Beth Joles is er om u te steunen en te helpen ongeacht uw situatie. Wij bieden u gerenoveerde, ruime en volledig ingerichte woningen aan met uitzicht op de begroeide wadi en de Middellandse zee. Een moderne verpleegafdeling en een goed getrainde staf met veel ervaring die met warmte en in een huiselijke sfeer aan uw behoefden voldoet.

 De directie en de staf zullen u graag verder inlichten over de vele diensten, activiteiten en de accommodatie die in Beth Joles beschikbaar zijn en het zal ons zeer verheugen als u besluit om Beth Joles tot uw nieuwe huis te maken.

ALEH Verzorgingshuis in Bnei Brak

ALEH is de grootste organisatie in Israel die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH is een non-profit organisatie en heeft vier centra in Israel, waar veel van de kinderen intern wonen, 24 uur per dag 7 dagen per week. ALEH draagt de zorg voor meer dan 650 kinderen, uiteraard ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond.

ALEH tracht met alles wat in haar vermogen ligt deze kinderen te ontwikkelen tot hun (individuele) potentieel en de kinderen een optimale kwaliteit van leven te gunnen. ALEH streeft ernaar deze bijzondere kinderen alles te geven wat een gezond kind ook zou krijgen in zijn/haar leven.