Doelstelling VVI
select English

Ons doel is:

Het bevorderen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra, in Israël waaronder ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen.

Dit proberen wij te bereiken door:

Het ondersteunen van verpleegkundige projecten in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en daarmee gelijk te stellen instellingen.

Publiciteit en informatie, praktische hulp en voorlichting over Israël, met name ten aanzien van de verpleging; en door het geven van presentaties.;

Het werven van giften, legaten, fondsen en dergelijke ten behoeve van onze doeleinden en werkzaamheden.